سوالات متداول کاربران

سوالاتی که از ما میپرسند

این بازی شامل :

  • تخته وایت برد
  • آموزش اعداد
  • آموزش  رنگ ها
  • آموزش ساعت
  • آموزش  جمع ، تفریق ، ضرب  و تقسیم
  • آموزش  اعداد کوچکتر و بزرگتر

میباشد

اطلاعات مربوط به ما

برای ارتباط با ما تماس بگیرید